iNViSiO?

De naam iNViSiO vraagt om uitleg. Allereerst is het een niet bestaand woord. Het is vrijelijk gebaseerd op het latijnse woord invīso en ontstaan tijdens een brainstorm-avond met familie en vrienden. De betekenis van invīso is letterlijk ‘bezoeken’ of ‘in verdiepen’.

De variatie ‘iNViSiO’ voegt daar de volgende zaken aan toe:

  • iN = inzicht / ingrijpen
  • ViSi = Visie
  • O = Overzicht / Optimaliseren / Organiseren

Dit zijn dan ook de drijfveren van mijn bedrijf.

Reacties zijn gesloten.